Дайджест «27 постанов ВС КАС по податковим спорам за перше півріччя 2021»

Частина 1: контрольовані операції та взаємовідносини з нерезидентами


Судова палата з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов'язкових платежів Верховного суду у складі КАС за перше півріччя 2021 року прийняла близько 2000 постанов.

В даному дайджесті відібрано 27 правових висновка, які розділені на 12 тем – і це без врахування правових висновків по темі «не реальних операцій», стосовно якої буде окремий матеріал з більш поглибленим аналізом.

Все одно матеріал вийшов занадто великий для однієї публікації.

В першій частині дайджесту ви зможете дізнатись про нові правові позиції стосовно контрольованих операцій та взаємовідносин з контрагентами.


1. Контрольовані операції̈


Ознака контрольованої операції.

 • ⚖️ 18 січня 2021 у справі № 804/2326/16 (провадження № К/9901/24918/18):


СУТЬ СПОРУ:

В обґрунтування своїх вимог позивач зазначив, що при віднесенні господарських операцій, здійснених між контрагентами, до контрольованих операцій відповідач мав проаналізувати ставку податку за результатами здійснення операцій саме між цими суб'єктами господарювання.


ЦИТАТИ:

«Сплата пов’язаною особою податку на додану вартість за експортними операціями за іншою ставкою, ніж базова (основна), яка установлена Податковим кодексом України, є ознакою контрольованої операції, попри те, що платник податку при здійсненні контрольованої операції сплачував податок на додану вартість за базовою (основною) ставкою»

Примітка:

Дана правова позиція не нова, адже була відображена в постановах Верховного Суду від 16 липня 2019 року у справі № 823/382/16 (провадження № К/9901/19522/18), від 31 березня 2020 року у справі № 810/3108/15 (провадження № К/9901/9446/18), від 19 травня 2020 року у справі № 804/15248/15 (провадження № К/9901/25808/18.


ВИСНОВОК:

Ознакою контрольованої̈ операції є сплата пов’язаною особою податку на додану вартість за експортними операціями за іншою ставкою, ніж базова (основна), установлена Податковим кодексом України

Повний текст постанови: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94236886.


Метод порівняльної неконтрольованої ціни

 • ⚖️ 21 січня 2021 у справі № 826/17841/17 (провадження № К/9901/9443/19):

СУТЬ СПОРУ:

Позивач стверджував, що висновки контролюючого органу про порушення податкового законодавства, є необґрунтованими, оскільки за контрольованими операціями щодо імпорту природного газу позивач правильно застосував метод «порівняльної неконтрольованої ціни» (аналог продажу).


ЦИТАТИ:

«Суть застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) полягає в порівнянні цін на товари у контрольованих операціях з цінами на ті самі товари в неконтрольованих операціях. Для застосування цього методу необхідно, щоб між товарами не існувало жодних суттєвих відмінностей, а умови проведення операцій були подібними»


ВИСНОВОК:

Суть застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) полягає в порівнянні цін на товари в контрольованих операціях з цінами на ті самі товари в неконтрольованих операціях з урахуванням подібності умов проведення операцій і за відсутності між товарами жодних суттєвих відмінностей. Для цілей оподаткування враховується ціна, яка відповідає максимальному значенню ринкового діапазону рентабельності.

Повний текст постанови: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94328301


Обов’язок подання Звіту про контрольовані операції

 • ⚖️ 22 лютого 2021 року у справі № 826/12668/17 (провадження № К/9901/27502/19):


СУТЬ СПОРУ:

В цій справі платник доволі оригінально аргументував свою позицію: порушенням принципу стабільності оподаткування, оскільки постійні зміни в законодавстві, які мали місце протягом звітного 2015 року, зокрема, в частині обов`язкових критеріїв віднесення операцій до контрольованих, позбавили платників податків можливості об`єктивно сприймати правила трансфертного ціноутворення.

Але як відомо, ще з часів давнього Риму Ignorantia juris nocet (Незнання закону не є виправданням).


ЦИТАТИ:

«Таким чином, колегія суддів зазначає, що виключення відповідної країни з Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, після здійснення платником податку протягом періоду контрольованих операцій, не є підставою для звільнення такого платника податку від обов`язку подати Звіт про такі контрольовані операції, здійснені у період, коли така країна перебувала у відповідному Переліку, оскільки такий обов`язок виник у платника податку у зв`язку з вчиненням у звітному періоді зазначених контрольованих операцій, які не перестають такими вважатися з настанням вказаної обставини, і мав бути виконаний за закінченням відповідного звітного року (у справі, що розглядається - за закінченням звітного 2015 року).»


ВИСНОВОК:

Виключення країни з Переліку держав (територій), після здійснення платником податку протягом періоду контрольованих операцій, не є підставою для звільнення особи від обов’язку подати Звіт про контрольовані операції, здійснені в період, коли така країна перебувала в цьому Переліку

Повний текст постанови: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95579935.


Ознаки контрольованої операції з експортної реалізації сільськогосподарської продукції платником фіксованого сільськогосподарського податку


 • ⚖️ 31 березня 2021року у справі №П/811/3371/15 (провадження №К/9901/25517/18):


СУТЬ СПОРУ:

Іноді справи йдуть до Верховного суду так довго, що податок відносно якого робляться висновки вже втрачає свою актуальність.

В цій справі зроблено доволі очевидний висновок, що платники фіксованого сільськогосподарського податку звільнені від сплати податку на прибуток, та як наслідок, експортні операції таких платників не визнаються контрольованими.

«Нащадком» фіксованого сільськогосподарського податку можна вважати платників єдиного податку 4 групи.


ЦИТАТИ:

«Зміст наведених положень (прим. – ст. 39, п. 307.1 статті 30 ПК України) у їх системному зв’язку свідчить про те, що господарські операції сільськогосподарського товаровиробника, який є платником фіксованого сільськогосподарського податку, із реалізації сільськогосподарської продукції на експорт не впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств. Цей суб’єкт звільнений від обов’язку нарахування та сплати цього податку.

Як наслідок, зазначені операції не визнаються контрольованими для цілей оподаткування податком на прибуток згідно зі статтею 39 Податкового кодексу України. Тому в такого платника відсутній обов’язок подавати звіт про контрольовані операції за звітний період, у якому останній був платником фіксованого сільськогосподарського податку.»


ВИСНОВОК:

Господарські операції сільськогосподарського товаровиробника, який є платником фіксованого сільськогосподарського податку, із реалізації сільськогосподарської продукції на експорт не визнаються контрольованими для цілей оподаткування податком на прибуток згідно зі статтею 39 Податкового кодексу України

Повний текст постанови: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95945862.


2. Взаємовідносини з нерезидентами

З січня по червень 2021 Верховний суд постановив, щонайменше 3 цікавих постанови по взаємовідносинам з нерезидентами:

Про доведення офшорного статусу контрагента

 • ⚖️ 21 січня 2021 року у справі № 805/4691/16-а провадження № К/9901/4525/17):

СУТЬ СПОРУ:

В цій справі платник намагався довести, що його контрагент не має офшорного статусу, незважаючи на реєстрацію засновників такого контрагента в офшорних юрисдикціях.


ЦИТАТИ:

«Обов’язок доведення обставини офшорного статусу контрагента покладається на контролюючий орган

Не доведення державним органом обґрунтованості та законності висновків, покладних в основу прийняття оскаржуваних рішень, має стати підставою для надання захисту платнику податків, якщо вчинене ним, на думку державного органу, порушення не було переконливо доведене перед судом.»


ВИСНОВОК:

Витрати платників податку на оплату вартості товарів (робіт, послуг), які оплачуються нерезидентам, розташованим на території офшорних зон, включаються до складу витрат у сумі, що становить 85 відсотків вартості цих товарів (робіт, послуг). Обов’язок доведення обставини офшорного статусу контрагента покладається на контролюючий орган

Повний текст постанови: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94328318.


 • ⚖️ 17 лютого 2021 року у справі №808/3837/16 (провадження №К/9901/47799/18):

СУТЬ СПОРУ:

В справі №808/3837/16 ДФС за результатами однієї перевірки винесло кілька ППР з різних податків.

Для нас цікавим є ППР, прийнятого на підставі висновку про безпідставність віднесення до складу витрат нараховані компанії нерезиденту роялті.


ЦИТАТИ:

«Крім того, до суду надано довідку, засвідчену спеціальним штампом «Апостиль», проставленим компетентним органом держави, в якій складено документ. Так у довідці зазначено, що компанія Сіадор Ентерпрайзис Лімітед має ідентифікаційний код нерезидента, з якою укладено міжнародний договір 12165061L. Зазначеною довідкою підтверджується, що пред’явник цієї довідки дійсно є резидентом у розумінні договору про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Кіпром»


ВИСНОВОК:

Доказ права застосування пільгової ставки податку з доходів нерезидентів – довідка про статус нерезидента


Повний текст постанови: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95494647 • ⚖️ 04 березня 2021року №812/1244/17 (провадження NoК/9901/19695/18):


СУТЬ СПОРУ:

В цій справі № 812/1244/17 ДФС вбачало не сплату до бюджету платником податку на доходи нерезидентів при виплаті доходів з джерелом їх походження з України.

Але довідка про статус компанії контрагента позивача як нерезидента, знов допомогла платнику скасувати ППР.


ЦИТАТИ:

«(прим. – п. 103.2 статті 103 ПК України) Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами пункту 103.4 цієї статті.

Таким чином, оскільки право позивача на застосування пільгової ставки податку з доходів нерезидентів підтверджено наявними в матеріалах справи довідками про статус компанії контрагента позивача як нерезидента, суди попередніх інстанції дійшли правильного висновку про визнання протиправним та скасування оскаржуваного податкового повідомлення-рішення відповідача.»


ВИСНОВОК:

Знов, довідка про статус компанії-контрагента як нерезидента є доказом права на застосування пільгової ставки податку з доходів тва за контрактами, що не належать до роялті


Повний текст постанови: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95364203.Підсумок:

 • ознакою контрольованої операції є сплата пов`язаною особою податку на додану вартість за експортними операціями за іншою ставкою, ніж базова (основна) (постанова ВС КАС від 8 січня 2021 у справі № 804/2326/16);

 • експортні операції платників не вважаються контрольованими, якщо платники звільнені від плати податку на прибуток (постанова ВС КАС від 18 січня 2021 у справі № 804/2326/16);

 • метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) полягає у порівнянні цін на товари у контрольованих операціях з цінами на ті ж самі товари у неконтрольованих операціях (постанова ВС КАС від 21 січня 2021 у справі № 826/17841/17);

 • Звіт про контрольовані операції подається навіть у разі виключення країни контрагента з Переліку, якщо під час операції така країна була у ньому (постанова ВС КАС від 22 лютого 2021 року у справі № 826/12668/17);

 • обов’язок доведення офшорного статусу контрагента на контролюючому органі (постанова ВС КАС від 21 січня 2021 року у справі № 805/4691/16-а);

 • доказ права застосування пільгової ставки податку з доходів нерезидентів – довідка про статус нерезидента (постанови ВС КАС від 17 лютого 2021 року у справі №808/3837/16; від 04 березня 2021року №812/1244/17).


Слідкуйте за нашими новинами на сторінці FB АО «Бояринцев та партнери», щоб першими дізнаватись про нову практику ВС КАС та читати нові частини дайджесту

З повагою, адвокат Олександр Бояринцев


Частина 2: процесуальні питання; порушення допущенні під час перевірок та повноваження ДФС
4 просмотра0 комментариев