Дайджест: 9 правових позицій ВС КАС по податковим спорам за лютий 2021


  1. Контрольовані операції: Виключення країни з Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПК України, після здійснення платником податку протягом періоду контрольованих операцій не є підставою для звільнення особи від обов’язку подати Звіт про контрольовані операції, здійснені в період, коли така країна перебувала в цьому Переліку - ВС КАС від 22.02.2021 справа # 826/12668/17;

  2. Екологічний податок: Податковий кодекс України встановлює обов’язок сплачувати екологічний податок за викиди в атмосферне повітря метану - ВС КАС від 25.02.2021 справа # 160/8128/18;

  3. Строк скасування вимоги з ЄСВ після адмін. оскарження: три місяці з дня отримання платником рішення органу доходів і зборів вищого рівня, ухваленого за наслідками розгляду відповідної скарги - ВС КАС від 25.02.2021 справа # 580/3469/19;

  4. Преюдиція і нововиявлені обставини: Скасування судового рішення, правові висновки якого були преюдиційними під час ухвалення відповідного рішення в податковому спорі, є підставою для перегляду справи за нововиявленими обставинами - ВС КАС від 05.02.2021 справа # 815/6356/15;

  5. Акцизний податок: Датою реалізації та виникнення в платника податків податкових зобов’язань з акцизного податку є дата фізичного відпуску нафтопродуктів через мережу заправних комплексів за договорами купівлі-продажу (поставки) між платником податків із його контрагентами до укладення договору зберігання - ВС КАС від 15лютого 2021року у справі No826/10265/17;

  6. Пільгова ставка для бенефіціарного власника доходу: не сплачується податок на прибуток іноземних юридичних осіб з роялті нерезиденту країни, з якою Україною укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування - постанова ВС КАС від 17 лютого 2021 року у справі No 808/3837/16;

  7. Відповідальність за неподання звіту про контрольовані операції: за неподання звіту після спливу 30 календарних днів наступних за останнім днем граничного строку, не застосувуються штрафні санкції за таке діяння, вчинене до 01 січня 2017 року - постанова ВС КАС від 23 лютого 2021 року у справі # 810/3541/17;

  8. Підстави та наслідки скасування податкової консультації: Відсутність у податковій консультації чітких відповідей на поставлені запитання та роз’яснень викладених у ній норм чинного законодавства, про яке просив платник податків, свідчить про порушення права особи на належне роз’яснення застосування податкового законодавства та є підставою для скасування судом попередньої податкової консультації та надання контролюючим органом нової з урахуванням висновків суду із цього приводу - ВС КАС від 23 лютого 2021 року у справі No 816/1696/17;

  9. Безнадійний борг: При визначенні строку давності для стягнення податкового боргу суд має зважати на такі фактичні обставини справи, як періодичність подання платником податків позовних заяв і відповідність податкового боргу критерію безнадійності. Йдеться про момент спливу строку давності для стягнення податкового боргу, який визначається протягом 1095днів після узгодження грошових зобов’язань і до звернення до контролюючого органу в межах процедури адміністративного оскарження, а потім – до суду з позовом - постанова ВС КАС від 01 лютого 2021 року у справі No 2a-3025/11/0970.

101 просмотр0 комментариев